I am like the rain – I go where I’m needed – Alejandro Jodorowsky

I am like the rain - I go where I'm needed - Alejandro Jodorowsky
I am like the rain – I go where I’m needed – Alejandro Jodorowsky

I am like the rain – I go where I’m needed – Alejandro Jodorowsky

You may also like...