Kaw k apon korte voy hoyjodi se vul bujhe dure chole jaykaw k dure sharate r o voy hoyjodi se dure giye onno karo hoye jay

Kaw k apon korte voy hoyjodi se vul bujhe dure chole jaykaw k dure sharate r o voy hoyjodi se dure giye onno karo hoye jay
Kaw k apon korte voy hoyjodi se vul bujhe dure chole jaykaw k dure sharate r o voy hoyjodi se dure giye onno karo hoye jay

Kaw k apon korte voy hoyjodi se vul bujhe dure chole jaykaw k dure sharate r o voy hoyjodi se dure giye onno karo hoye jay

You may also like...