Shiter chador joriye kuashar majhe dariye haat duto dao bariye shishirer shitol sporshe jodi shihorito hoi mon bujhe nio ami achi tomar pashe sarakkhon.

Shiter chador joriye kuashar majhe dariye haat duto dao bariye shishirer shitol sporshe jodi shihorito hoi mon bujhe nio ami achi tomar pashe sarakkhon.
Shiter chador joriye kuashar majhe dariye haat duto dao bariye shishirer shitol sporshe jodi shihorito hoi mon bujhe nio ami achi tomar pashe sarakkhon.

Shiter chador joriye kuashar majhe dariye haat duto dao bariye shishirer shitol sporshe jodi shihorito hoi mon bujhe nio ami achi tomar pashe sarakkhon.

You may also like...