Mujhe Udas dekh kar usne kaha Mere hote huye tumhe koi Dukh nahi de sakta phir kuch aisa hi hua Baad mein jitne bhi Dukh mile sab Ussi ke hue

Mujhe Udas dekh kar usne kaha Mere hote huye tumhe koi Dukh nahi de sakta phir kuch aisa hi hua Baad mein jitne bhi Dukh mile sab Ussi ke hue
Mujhe Udas dekh kar usne kaha Mere hote huye tumhe koi Dukh nahi de sakta phir kuch aisa hi hua Baad mein jitne bhi Dukh mile sab Ussi ke hue

Mujhe Udas dekh kar usne kaha Mere hote huye tumhe koi Dukh nahi de sakta phir kuch aisa hi hua Baad mein jitne bhi Dukh mile sab Ussi ke hue

You may also like...