Jhiri jhiri ei bristi te cholo na tumi er ami hriye jai ek sathe Kono ek shopno loke sudhu valobashe tumake katiye dite chei sarati Jibon.

Jhiri jhiri ei bristi te cholo na tumi er ami hriye jai ek sathe Kono ek shopno loke sudhu valobashe tumake katiye dite chei sarati Jibon.
Jhiri jhiri ei bristi te cholo na tumi er ami hriye jai ek sathe Kono ek shopno loke sudhu valobashe tumake katiye dite chei sarati Jibon.

Jhiri jhiri ei bristi te cholo na tumi er ami hriye jai ek sathe Kono ek shopno loke sudhu valobashe tumake katiye dite chei sarati Jibon.

You may also like...